BAEA DG

Benny Einarsson Advisory, Education and Assistance concerning Dangerous Goods

Transportörutbildning enligt ett regelverk eller flera regelverk. sk multimodala transporter.

dsc_4057

Transportörutbildning

Transportörutbildning enligt ett regelverk eller flera regelverk. sk multimodala transporter.

Transportörutbildning enligt ett regelverk eller flera regelverk. sk multimodala transporter.

Utbildningen skräddarsys mot de regelverk och dom aktuella ämnen som ni transporterar men innefattar alltid en spill, 1.a hjälpen och brandutbildning.

denna utbildning genomförs normalt på två dagar för Väg och Järnvägstransporter.

utbildning mot alla transportslagen genomförs på ca 6 dagar

Enstaka transportslag

Multimodala transporter

ADR-S

RID-S

IMDG

IATA

Korta utbildning, maximera arbetet

BAEA DGs utbildningar är moderna och anpassade efter hur verkligheten ser ut idag för företag. Genom smarta E-lösningar kan man arbeta bort en dags utbildningstid i förväg innan kursstart.

dsc_4078

Boka din utbildning idag

Tel: 070-3021414

Adress: Teknikvägen 3, 961 48 Boden

© 2019 BAEA DG