BAEA DG

Benny Einarsson Advisory, Education and Assistance concerning Dangerous Goods

Brandutbildning

dsc_3973

Brandutbildning

Brandutbildning ingår i alla Farligt godsutbildningar jämte L-ABC och spill.

Utöver dessa kan skräddarsydda utbildningar genomföras med följande exempel på  innehåll.

Brand genomgång med vätske, fett brand och gasbrand

Fasta ämnen och fasta oxiderande ämnen

Brand i docka med filtsläckning

Brandsläckarutbildning med Skumsläckare/ Pulverläckare/ Koldioxid.

Korta utbildning, maximera arbetet

BAEA DGs utbildningar är moderna och anpassade efter hur verkligheten ser ut idag för företag. Genom smarta E-lösningar kan man arbeta bort en dags utbildningstid i förväg innan kursstart.

dsc_4078

Boka din utbildning idag

Tel: 070-3021414

Adress: Teknikvägen 3, 961 48 Boden

© 2019 BAEA DG