BAEA DG

Benny Einarsson Advisory, Education and Assistance concerning Dangerous Goods

Säkerhetsrådgivning -

Spetskompetens med affärsutvecklande rådgivning.

Säkerhetsrådgivning

Rådgivning, oavsett var du befinner dig i Sverige.

Säkerhetsrådgivare ska finnas vid alla verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport.

Genom BAEA DG´s säkerhetsrådgivarkoncept kan vi alltid erbjuda dig den lösning som passar din organisation bäst.

Kravet att ha säkerhetsrådgivare framgår av lagen om transport av farligt gods och gäller i Sverige för samtliga transportslag (väg, järnväg, sjö och luft)

Säkerhetsrådgivaren ska bland annat:
•    se till att bestämmelserna om transport av farligt gods följs
•    ge råd angående tillämpningen av bestämmelserna
•    upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen.

Behöver du en säkerhetsrådgivare för farligt gods?

Först och främst bör du kontrollera om du omfattas av kravet om en säkerhetsrådgivare. Om du är osäker på om ni behöver en säkerhetsrådgivare så är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri analys.

Vi kan sedan hjälpa er med olika typer av stöd i det dagliga arbetet med farligt gods. Som avtalskund så får ni tillgång till löpande support och utifrån behov kan vi hjälpa Er med upprättande av rutiner och utbildningar av personal.

Låt oss bli er säkerhetsrådgivare

Genom att teckna ett säkerhetsrådgivaravtal så påtar vi oss de åtaganden som gäller för säkerhetsrådgivaren. Ni får tillgång till löpande support och en årlig avstämning. Utifrån ert behov komponerar vi ihop det stöd ni behöver för upprättande av rutiner och utbildningar av personal med mera. Vi finns tillhands och hjälper dig och din organisation med att uppfylla de krav som ställs på din verksamhet vad gäller transport av farligt gods.

Kontakta oss redan idag för ett möte.

Referenser kan meddelas vid behov.

Boka din utbildning idag

Tel: 070-3021414

Adress: Teknikvägen 3, 961 48 Boden

© 2019 BAEA DG